Arbeitskreis Mobilität & Stadtentwicklung

Donnerstag, den 27. Juli 2017 19:30 Uhr bis 27.07.2017 21:30 GRÜNES Büro, Kaiserring 38, Mannheim

Kontakt:

Kerstin Ullrich ullrich-kerstin@web.de
Matthias Pitz matthias.pitz@gruene-mannheim.de

Kartenausschnitt auf OpenStreetMap anzeigen